اخبار مرکز

اطلاعیه دویست و چهل و پنجمین رصد عمومی آسمان شب

دویست و چهل و پنجمین برنامه رصد عمومی آسمان شب به همت مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان در تاریخ پنجشنبه ۱۶ دی ماه ۹۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۱،  در محل مرکز آموزش نجوم ادیب برگزار خواهد شد. در این برنامه مشابه برنامه های قبل، عموم مردم می توانند با ابزارهای پیشرفته رصدی، به رصد [... بیشتر بدانید

اطلاعیه‌های آموزش

اطلاعیه دویست و چهل و پنجمین رصد عمومی آسمان شب

دویست و چهل و پنجمین برنامه رصد عمومی آسمان شب به همت مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان در تاریخ پنجشنبه ۱۶ دی ماه ۹۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۱،  در محل مرکز آموزش نجوم ادیب برگزار خواهد شد. در این برنامه مشابه برنامه های قبل، عموم مردم می توانند با ابزارهای پیشرفته رصدی، به رصد [... بیشتر بدانید

تازه‌های نجوم و فضا