اخبار مرکز

بیست و هشتمین پاتوق کافه نجوم

پاتوق کافه نجوم بیست و هشتمین پاتوق کافه نجوم موضوع : آیا میان کسوف و زمین لرزه ارتباطی وجود دارد؟ ارائه دهنده: سرکار خانم کبیری گرفت خورشید زمانی رخ می دهد که از دید ناظر زمینی، خورشید و ماه در یک راستا قرار گیرند و قرص ماه سطح خورشید را برای لحظاتی بپوشاند. از طرفی [... بیشتر بدانید

اطلاعیه‌های آموزش

بیست و هشتمین پاتوق کافه نجوم

پاتوق کافه نجوم بیست و هشتمین پاتوق کافه نجوم موضوع : آیا میان کسوف و زمین لرزه ارتباطی وجود دارد؟ ارائه دهنده: سرکار خانم کبیری گرفت خورشید زمانی رخ می دهد که از دید ناظر زمینی، خورشید و ماه در یک راستا قرار گیرند و قرص ماه سطح خورشید را برای لحظاتی بپوشاند. از طرفی [... بیشتر بدانید

تازه‌های نجوم و فضا

          طراحی شده توسط گروه نرم افزاری سایفرتک