تازه‌ها

0 86
یکصد و چهل و چهارمین نشست باشگاه نجوم اصفهان، به همت مرکز آموزش نجوم ادیب دوشنبه 28 اردیبهشت 94 از ساعت 17 الی 20...

0 60
از کلیه آقایان عضو مرکز آموزش نجوم ادیب، جهت ثبت نام و شرکت در گشت رصدی بهاره مرکز دعوت می‌شود. رفت: پنجشنبه 31 اردیبهشت 94...

0 89
یکصد و چهل و چهارمین نشست باشگاه نجوم اصفهان به همت مرکز آموزش نجوم ادیب، دوشنبه 28 اردیبهشت 94 از ساعت 17 الی 20...

0 121
بیست و سومین برنامه سینما دانش پنجشنبه 17 اردیبهشت 94 از ساعت 16 الی 20 به همت مرکز آموزش نجوم ادیب در سالن آمفی...

0 116
بیست و سومین برنامه سینما دانش به همت مرکز آموزش نجوم ادیب، پنجشنبه 17 اردیبهشت 94 از ساعت 16 در سالن آمفی‌تئاتر شهر علم...
app-logo