اخبار مرکز

سخنرانی علمی

مرکز آموزش نجوم ادیب برگزار می کند برنامه ویژه علمی به همراه رصد آسمان شب سخنرانی علمی با حضور ستاره شناس و رییس آموزش اتحادیه بین المللی اخترشناسی” پرفسور “جان هارنشا” 🌌 “کهکشان ما, راه شیری” در این نشست علمی شرکت کنندگان با کهکشان راه شیر... بیشتر بدانید

اطلاعیه‌های آموزش

سخنرانی علمی

مرکز آموزش نجوم ادیب برگزار می کند برنامه ویژه علمی به همراه رصد آسمان شب سخنرانی علمی با حضور ستاره شناس و رییس آموزش اتحادیه بین المللی اخترشناسی” پرفسور “جان هارنشا” 🌌 “کهکشان ما, راه شیری” در این نشست علمی شرکت کنندگان با کهکشان راه شیر... بیشتر بدانید

تازه‌های نجوم و فضا