جهت رزرو سانس برای شرکت در جشنواره تابستانی رصدخانه
عدد ۱ را به سامانه ۳۰۰۰۴۸۴۵۳۵۳۵ پیامک کنید.

App

Coffee

Observatory

kelas

تازه‌ها

0 35
نخستین جشنواره تابستانی رصدخانه ادیب (وابسته به مرکز آموزش نجوم ادیب) با برنامه‌های متنوع ویژه عموم شهروندان و اعضای مرکز برگزار می‌شود. این جشنواره...