اخبار مرکز

دویست و چهل و چهارمین رصد عمومی آسمان شب

رصد ماهیانه آسمان شب دویست و چهل و چهارمین برنامه رصد عمومی آسمان شب به همت مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان در تاریخ پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۹۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۱، در محل مرکز آموزش نجوم ادیب برگزار خواهد شد. در این برنامه مشابه برنامه های قبل، عموم مردم می توانند با ابزارهای پیشر... بیشتر بدانید

اطلاعیه‌های آموزش

دویست و چهل و چهارمین رصد عمومی آسمان شب

رصد ماهیانه آسمان شب دویست و چهل و چهارمین برنامه رصد عمومی آسمان شب به همت مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان در تاریخ پنجشنبه ۱۸ آذرماه ۹۵ از ساعت ۱۸ الی ۲۱، در محل مرکز آموزش نجوم ادیب برگزار خواهد شد. در این برنامه مشابه برنامه های قبل، عموم مردم می توانند با ابزارهای پیشر... بیشتر بدانید

تازه‌های نجوم و فضا