اخبار مرکز

آیا وجود سیارات دارای خشکی قابل توجّه (مانند زمین) در بین سیارات زیست پذیر نادر است؟

آیا وجود سیارات دارای خشکی قابل توجّه (مانند زمین) در بین سیارات زیست پذیر نادر است؟ و از این نظر، دنیاهای زیست پذیر ایده آل چه شرایطی را دارند؟ مطالعه ای جدید از سوی دکتر سیمپسون از مؤسّسه ی علوم کیهانی در دانشگاه بارسلونا بیانگر آن است که برخی از فرضیّات ما درمطالعه ی... بیشتر بدانید

اطلاعیه‌های آموزش

آیا وجود سیارات دارای خشکی قابل توجّه (مانند زمین) در بین سیارات زیست پذیر نادر است؟

آیا وجود سیارات دارای خشکی قابل توجّه (مانند زمین) در بین سیارات زیست پذیر نادر است؟ و از این نظر، دنیاهای زیست پذیر ایده آل چه شرایطی را دارند؟ مطالعه ای جدید از سوی دکتر سیمپسون از مؤسّسه ی علوم کیهانی در دانشگاه بارسلونا بیانگر آن است که برخی از فرضیّات ما درمطالعه ی... بیشتر بدانید

تازه‌های نجوم و فضا

          طراحی شده توسط گروه نرم افزاری سایفرتک