اخبار مرکز

اطلاعیه کافه نجوم پاتوق بیست و پنجم

بیست و پنجمین پاتوق کافه نجوم را با ما همراه باشید موضوع : نگاهی بر بزرگترین رصدخانه های جهان   بدون شک با ورود تلسکوپ به عرصه ی ستاره شناسی,  دریچه های جدیدی به روی انسان گشوده شد.  توسط این ابزار ارزشمند توانستیم پی به ماهیت جهان هستی و نحوه ی شکل گیری آن ببریم [... بیشتر بدانید

اطلاعیه‌های آموزش

اطلاعیه کافه نجوم پاتوق بیست و پنجم

بیست و پنجمین پاتوق کافه نجوم را با ما همراه باشید موضوع : نگاهی بر بزرگترین رصدخانه های جهان   بدون شک با ورود تلسکوپ به عرصه ی ستاره شناسی,  دریچه های جدیدی به روی انسان گشوده شد.  توسط این ابزار ارزشمند توانستیم پی به ماهیت جهان هستی و نحوه ی شکل گیری آن ببریم [... بیشتر بدانید

تازه‌های نجوم و فضا